De foto's en teksten op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op teksten en foto's die u op onze site aantreft bij Zeg B.V.

Het is niet toegestaan om deze materialen te gebruiken op andere websites, in digitale media of drukwerk zonder de nadrukkelijke toestemming van de Zeg B.V.